Att åka på klassresa utomlands

I stort sett alla klasser åker på klassresa. Det brukar vara en resa över en helg och ofta sker det i femte klass. Vart man åker kan variera, ibland blir det en resa i Sverige, andra gånger kan man åka utomlands. Att resa i Norden brukar vara populärt eftersom att resan då kan knyta an…